TTMAPNFreqLoFreqHiOutput FreqLoOutput FreqHiP1dB dBm (Typ)PSat dBm (Typ)Gain (Typ)VDC RangeTMA LWH
TTMFTA1001210027004400500037383712-146.5x5.54x2.425
TTMFTA1002220027004400500041424212-148.5x5.54x2.175